قرمز سبز آبي خاکستري
ستم راندن بر بندگان بدترين توشه است براى آن جهان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت